ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู

ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ล็อคเกอร์สำหรับเก็บของ ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-9
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 91.5×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู

ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู ล็อคเกอร์สำหรับเก็บของ ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-12
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ม่วง
 • ขนาด: 91.5×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู

ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู ล็อคเกอร์สำหรับเก็บของ ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-18
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: น้ำเงิน
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง

ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-4
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เขียว
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-3
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ส้ม
 • ขนาด: 91.5×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้ 2 บานเปิดมือจับฝัง

ตู้บานเปิด 2 บานมือจับฝัง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-F2
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เทาสลับ
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้รวม 4 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก

ตู้เก็บเอกสารรวมขนาด 4 ฟุต ประตู 1 บาน 6 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: R-46
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ม่วง
 • ขนาด: 118.4×40.6×87.4 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้รวม 4 ฟุต 1 บาน 4 ลิ้นชัก

ตู้เก็บเอกสารรวมขนาด 4 ฟุต ประตู 1 บาน 4 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: R-44
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: น้ำเงิน
 • ขนาด: 118.4×40.6×87.4 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก

ตู้เก็บเอกสารรวมขนาด 3 ฟุต ประตู 1 บาน 6 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: R-36
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ส้ม
 • ขนาด: 88×40.6×87.4 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 4 ลิ้นชัก

ตู้เก็บเอกสารรวมขนาด 3 ฟุต ประตู 1 บาน 4 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: R-34
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 88×40.6×87.4 ซม.

ราคา -,— บาท