ตู้เอกสารสูง

ตู้เอกสารสูง ST-Filing C

 • CODE: ST-Filing C
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 420x50x62 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก

ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก ST-Filing B

 • CODE: ST-Filing B
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 42x50x48 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เอกสารแขวนแฟ้ม

ตู้เอกสารแขวนแฟ้ม ST-Filing A

 • CODE: ST-Filing A
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 48x60x75 ซม.

ราคา -,— บาท

โต๊ะประชุมเรือพาย 6-8 ที่นั่ง

โต๊ะประชุมเรือพายขาโครเมี่ยม_6-8_ที่นั่ง

 • CODE: 6 ที่นั่ง CONF-01
 • CODE: 8 ที่นั่ง CONF-01
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 6 ที่นั่ง 180x90x75 ซม.
 • ขนาด: 8 ที่นั่ง 240x120x75 ซม.

ราคา -,— บาท

โต๊ะประชุม 6-15 ที่นั่ง

โต๊ะประชุม 6-15 ที่นั่ง

 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 6 ที่นั่ง 300x150x75 ซม.
 • ขนาด: 15 ที่นั่ง 450x150x75 ซม.

ราคา -,— บาท

ชุดผู้บริหาร Plus 3

ชุดผู้บริหาร Plus 3 + ST-Filling C

 • CODE: Plus 3 + ST-Filling C
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 160(80)x120(60)x75 ซม.

ราคา -,— บาท

ชุดผู้บริหาร Plus 2

ชุดผู้บริหาร Plus 2 + ST-Filling C

 • CODE: Plus 2 + ST-Filling C
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 160(80)x120(60)x75 ซม.

ราคา -,— บาท

ชุดผู้บริหาร Plus 1

ชุดผู้บริหาร Plus 1 + ST-Filling C

 • CODE: Plus 1 + ST-Filling C
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 160(80)x180(60)x75 ซม.

ราคา -,— บาท

โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม

โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม SL-122/60

 • CODE: SL-122/60
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 120x60x75 ซม.

ราคา -,— บาท

โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม

โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม SL-121/60

 • CODE: SL-121/60
 • วัสดุ: เมลามีน เหล็กชุบโครเมี่ยม
 • สี: เชอรี่/ดำ บีช/ดำ เทา ขาว
 • ขนาด: 120x60x75 ซม.

ราคา -,— บาท