ขาตู้โปร่ง 4 ฟุต L-42

ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 4 ฟุต สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: L-42
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 120x62x8 ซม.

ราคา — บาท

ขาตู้ทึบ 4 ฟุต L-41

ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 4 ฟุต สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: L-41
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 120x62x8 ซม.

ราคา — บาท

ขาตู้โปร่ง 3 ฟุต L-32

ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 3 ฟุต สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: L-32
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 91.5x56x23.5 ซม.

ราคา — บาท

ขาตู้ทึบ 3 ฟุต L-31

ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 3 ฟุต L-31 สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: L-31
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 91.5x56x8 ซม.

ราคา — บาท

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต WS-441

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-411 บานเลื่อนกระจกใส
 • CODE: WS-412 บานเลื่อนกระจกเงา
 • CODE: WS-413 บานเลื่อนกระจกฝ้า
 • CODE: WS-414 บานเลื่อนทึบ
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก เขียว ส้ม น้ำเงิน ม่วง เทา ครีม
 • ขนาด: 120x62x183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต WS-431

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-431 บานเลื่อนกระจกใส
 • CODE: WS-432 บานเลื่อนกระจกเงา
 • CODE: WS-433 บานเลื่อนกระจกฝ้า
 • CODE: WS-434 บานเลื่อนทึบ
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก เขียว ส้ม น้ำเงิน ม่วง เทา ครีม
 • ขนาด: 120x62x183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต WS-421

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-421 บานเลื่อนกระจกใส
 • CODE: WS-422 บานเลื่อนกระจกเงา
 • CODE: WS-423 บานเลื่อนกระจกฝ้า
 • CODE: WS-424 บานเลื่อนทึบ
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก เขียว ส้ม น้ำเงิน ม่วง เทา ครีม
 • ขนาด: 120x62x183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต WS-411

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-411 บานเลื่อนกระจกใส
 • CODE: WS-412 บานเลื่อนกระจกเงา
 • CODE: WS-413 บานเลื่อนกระจกฝ้า
 • CODE: WS-414 บานเลื่อนทึบ
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก เขียว ส้ม น้ำเงิน ม่วง เทา ครีม
 • ขนาด: 120x62x183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อนทึบ

ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อนทึบ WS-C4 ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-C4
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ส้ม
 • ขนาด: 91.5x56x122 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เสื้อเด็กบานเลื่อนกระจกฝ้า

ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อนกระจกฝ้า WS-C3 ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-C3
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เขียว
 • ขนาด: 91.5x56x122 ซม.

ราคา -,— บาท