โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิเหลือง

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิเหลือง โต๊ะอลูมิเนียมกลมขาสี่แฉก

 • CODE: AT-FF-411 FUJI E
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • สี: เหลือง
 • ขนาด: 60x60x70 ซม.

ราคาขายปลีก 1,500 บาท

ราคาขายส่ง 1,300 บาท

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิแดง

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิแดง โต๊ะอลูมิเนียมกลมขาสี่แฉก

 • CODE: AT-FF-411 FUJI D
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • สี: แดง
 • ขนาด: 60x60x70 ซม.

ราคาขายปลีก 1,500 บาท

ราคาขายส่ง 1,300 บาท

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิส้ม

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิส้ม โต๊ะอลูมิเนียมกลมขาสี่แฉก

 • CODE: AT-FF-411 FUJI C
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • สี: ส้ม
 • ขนาด: 60x60x70 ซม.

ราคาขายปลีก 1,500 บาท

ราคาขายส่ง 1,300 บาท

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิเงิน

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิเงิน โต๊ะอลูมิเนียมกลมขาสี่แฉก

 • CODE: AT-FF-411 FUJI A
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • สี: เงิน
 • ขนาด: 60x60x70 ซม.

ราคาขายปลีก 1,500 บาท

ราคาขายส่ง 1,300 บาท

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิน้ำเงิน

โต๊ะอลูมิเนียมฟูจิน้ำเงิน โต๊ะอลูมิเนียมกลมขาสี่แฉก

 • CODE: AT-FF-411 FUJI B
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • สี: น้ำเงิน
 • ขนาด: 60x60x70 ซม.

ราคาขายปลีก 1,500 บาท

ราคาขายส่ง 1,300 บาท

ชุดอลูมิเนียมเพลโตเทเรซ่า

ชุดโต๊ะอลูมิเนียม เพลโต-เทเรซ่า

 • CODE: FF-443 PELTO
 • CODE: FF-442 TERESA
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • ขนาดโต๊ะ: 60x60x70 ซม.
 • ขนาดเก้าอี้: 51x51x72 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 3,750 บาท

โต๊ะราคา 1,950 บาท

เก้าอี้ราคา 900 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 4,550 บาท

ชุดอลูมิเนียม โอม-เอนริโค

ชุดอลูมิเนียม โอม-เอนริโค

 • CODE: FF-439 OM
 • CODE: FF-446 ENRICO
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • ขนาดโต๊ะ: 60x60x70 ซม.
 • ขนาดเก้าอี้: 58x53x70 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 2,750 บาท

โต๊ะราคา 1,150 บาท

เก้าอี้ราคา 780 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 3,550 บาท

เก้าอี้อลูมิเนียมโอเว่น

เก้าอี้อลูมิเนียมโอเว่น

 • CODE: FF-410ABC
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • สี: น้ำเงิน ส้ม แดง น้ำตาล
 • ขนาด: 59x50x80 ซม.

ราคาขายส่ง 750 บาท

ชุดอลูมิเนียมเพลโตดอนน่า

ชุดอลูมิเนียม เพลโต-ดอนน่า

 • CODE: FF-443 PELTO
 • CODE: FF-441 DONNA
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • ขนาดโต๊ะ: 60x60x70 ซม.
 • ขนาดเก้าอี้: 51x51x72 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 3,750 บาท

โต๊ะราคา 1,950 บาท

เก้าอี้ราคา 900 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 4,550 บาท

ชุดโต๊ะอลูมิเนียมโอม-ไฮดร้า

ชุดโต๊ะอลูมิเนียม โอม-ไฮดร้า

 • CODE: FF-439 OM
 • CODE: FF-450 HYDRA
 • วัสดุ: อลูมิเนียม
 • ขนาดโต๊ะ: 80x80x70 ซม.
 • ขนาดเก้าอี้: 58x53x70 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 3,500 บาท

โต๊ะราคา 1,950 บาท

เก้าอี้ราคา 780 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 4,300 บาท