ชุดอาหารโรมัน 17

ชุดอาหารโรมัน 17

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: เทา
 • ขนาดโต๊ะ: 80x80x75 ซม.

ชุด ราคา 16,400 บาท

โต๊ะ ราคา 4,000 บาท

เก้าอี้ ราคา 3,100 บาท

ชุดอาหารโรมัน 16

ชุดอาหารโรมัน 16

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: เทา น้ำตาล
 • ขนาดโต๊ะ: 80x80x75 ซม.

ชุด ราคา 10,700 บาท

โต๊ะ ราคา 2,800 บาท

เก้าอี้ ราคา 2,000 บาท

ชุดอาหารโรมัน 14

ชุดอาหารโรมัน 14

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ขาว
 • ขนาดโต๊ะ: 80x80x75 ซม.

ชุด ราคา 9,400 บาท

โต๊ะ ราคา 1,900 บาท

เก้าอี้ ราคา 1,900 บาท

ชุดอาหารโรมัน 13

ชุดอาหารโรมัน 13

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ธรรมชาติ
 • ขนาดโต๊ะ: 85x85x75 ซม.

ชุด ราคา 15,000 บาท

โต๊ะ ราคา 3,300 บาท

เก้าอี้ ราคา 3,000 บาท

ชุดอาหารโรมัน 12

ชุดอาหารโรมัน 12

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ธรรมชาติ
 • ขนาดโต๊ะ: 85x85x75 ซม.

ชุด ราคา 11,500 บาท

โต๊ะ ราคา 2,400 บาท

เก้าอี้ ราคา 2,500 บาท

ชุดอาหารโรมัน 8

ชุดอาหารโรมัน 8

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ธรรมชาติ
 • ขนาดโต๊ะ: 60x60x70 ซม.

ชุด 4 ที่นั่ง ราคา 8,600 บาท

ชุด 2 ที่นั่ง ราคา 5,600 บาท

โต๊ะ ราคา 2,000 บาท

เก้าอี้ ราคา 1,700 บาท

ชุดอาหารหวาย 1

ชุดอาหารหวาย 1

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ ขาว
 • ขนาดโต๊ะ: 85x150x80 ซม.

ราคา 17,600 บาท

สินค้าสั่งจอง ไม่มีโชว์

ชุดอาหารหวายทิสโก้

ชุดอาหารหวายทิสโก้

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ ขาว
 • ขนาดโต๊ะ: 85x150x80 ซม.

ราคา –,— บาท

ชุดอาหารโรมัน 20

ชุดอาหารโรมัน 20

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ธรรมชาติ
 • ขนาดโต๊ะ: 80x80x75 ซม.

ชุด ราคา –,— บาท

โต๊ะ ราคา -,— บาท

เก้าอี้ ราคา -,— บาท

โซฟาหวายเทียมแคสเปี้ยน

โซฟาหวายเทียมแคสเปี้ยน

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 100×71 ซม.

ราคา 4,100 บาท

สินค้าสั่งจอง ไม่มีโชว์