ชุดเก้าอี้หวายเทียมฟิจิ

ชุดเก้าอี้หวายเทียมฟิจิ สีน้ำตาล

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: น้ำตาล
 • โต๊ะขนาด: 62x62x105 ซม.
 • เก้าอี้ขนาด: 52x45x123 ซม.

ราคา 12,500 บาท

สินค้าสั่งจอง ไม่มีโชว์

เตียงชายหาดหวายรีแล็กส์

เตียงชายหาดหวายเทียมรีแล็กส์ สีน้ำตาล

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: น้ำตาล
 • ขนาด: –x–x– ซม.

ราคา 5,400 บาท

ชุดอาหารหวายทิสโก้

ชุดอาหารหวาย 1

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ ขาว
 • ขนาดโต๊ะ: 85x150x80 ซม.

ราคา –,— บาท

ชุดอาหารโรมัน 20

ชุดอาหารโรมัน 20

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ธรรมชาติ
 • ขนาดโต๊ะ: 80x80x75 ซม.

ชุด ราคา –,— บาท

โต๊ะ ราคา -,— บาท

เก้าอี้ ราคา -,— บาท

ชุดน้ำชาหวาย 3

ชุดน้ำชาหวาย 3

 • วัสดุ: หวาย
 • สี: ธรรมชาติ
 • ขนาด: 43x55x40 ซม.

ชุด ราคา 5,000 บาท

โต๊ะ ราคา 1,600 บาท

เก้าอี้ ราคา 1,600 บาท

ชุดน้ำชาหวาย 1 เทา

ชุดน้ำชาหวาย 1

 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: เทา
 • ขนาด: 60x50x40 ซม.

ชุด ราคา 4,500 บาท

โต๊ะ ราคา 1,200 บาท

เก้าอี้ ราคา 1,600 บาท

ชุดน้ำชาหวาย 11 น้ำตาล

ชุดน้ำชาหวาย 11

 • วัสดุ: หวาย
 • สี: น้ำตาล
 • ขนาด: 60x60x59 ซม.

ชุด ราคา 5,000 บาท

โต๊ะ ราคา 1,400 บาท

เก้าอี้ ราคา 1,700 บาท

ชิงช้าหวายเทียมเจเจขาว

ชิงช้าหวายเทียมเจเจขาว

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ
 • ขนาด: –x–x– ซม.

ราคา 7,700 บาท

ชิงช้าหวายเทียมเจเจดำ

ชิงช้าหวายเทียมเจเจ-ดำ

ชิงช้าหวายเทียมเจเจดำ

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ
 • ขนาด: –x–x– ซม.

ราคา 7,700 บาท

ชิงช้าหวายเทียมพีพี

ชิงช้าหวายเทียมพีพี
ชิงช้าหวายเทียมพีพี

 • วัสดุ: หวายเทียม
 • สี: ดำ
 • ขนาด: –x–x– ซม.

ราคา 9,100 บาท