ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต WS-421

ร้านไตรสิน > สินค้า > เฟอร์นิเจอร์สํานักงาน > ตู้เอกสาร > ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต WS-421

ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: WS-421 บานเลื่อนกระจกใส
 • CODE: WS-422 บานเลื่อนกระจกเงา
 • CODE: WS-423 บานเลื่อนกระจกฝ้า
 • CODE: WS-424 บานเลื่อนทึบ
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก เขียว ส้ม น้ำเงิน ม่วง เทา ครีม
 • ขนาด: 120x62x183 ซม.

ราคา -,— บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :

 • ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: WS-411 บานเลื่อนกระจกใส CODE: WS-412 บานเลื่อนกระจกเงา CODE: WS-413 บ ...

 • ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: WS-431 บานเลื่อนกระจกใส CODE: WS-432 บานเลื่อนกระจกเงา CODE: WS-433 บ ...

 • ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: WS-411 บานเลื่อนกระจกใส CODE: WS-412 บานเลื่อนกระจกเงา CODE: WS-413 บ ...

 • ขารองตู้บานเลื่อน 5 ฟุต สำหรับรองตู้บานเลื่อน ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: SB-5 วัสดุ: โลหะเคลือ ...

 • ตู้เก็บเอกสารรวมขนาด 4 ฟุต ประตู 1 บาน 6 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: R-46 วัสดุ: โลห ...

 • ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: SL-3 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ครีม ขนาด ...

 • ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 3 ฟุต L-31 สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: L-31 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ...

 • ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 3 ฟุต สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: L-32 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ขาวม ...

 • ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 4 ฟุต สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: L-41 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ขาวม ...

 • ขารองตู้เสื้อผ้าเหล็ก 4 ฟุต สำหรับรองตู้เสื้อผ้าเหล็ก ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: L-42 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ขาวม ...

 • ตู้เก็บเอกสาร 3 ฟุต ตู้บานเลื่อนกระจก บานทึบ 1 บาน 4 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: SLG-3 ...

 • ตู้เก็บเอกสาร 3 ฟุต ตู้บานเลื่อนกระจก บานทึบ และขารอง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: SLG-3 + SL-3 ...

 • ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อนกระจกเงา WS-C2 ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: WS-C2 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ม่วง ขนาด: 91.5x ...

 • ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: SLG-3 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ขาวมุก ...

 • ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ล็อคเกอร์สำหรับเก็บของ ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน CODE: LK-9 วัสดุ: โลหะเคลือบสี สี: ขาวมุก ขนาด: ...