เตียงนอน 6 ฟุต

เตียงนอน 6 ฟุต ที่นอนยางพารา 100%

 • วัสดุ: เหล็ก หนัง
 • สี: ขาว
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา 30,000 บาท

เตียงนอน 6 ฟุต

เตียงนอน 6 ฟุต ที่นอนยางพารา 100%

 • วัสดุ: เหล็ก หนัง
 • สี: ขาว
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา 32,000 บาท

เตียงนอนไม้ R-Cosmos3.5′

เตียงนอนไม้ R-Saturn 3.5 ฟุต สีโอ๊ค

 • CODE: R-COSMOS
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีโอ๊ค
 • ขนาด: 3.5 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Saturn 3.5′

เตียงนอนไม้ R-Saturn 3.5 ฟุต สีโอ๊ค

 • CODE: R-SATURN
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีโอ๊ค
 • ขนาด: 3.5 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Saturn 3.5′

เตียงนอนไม้ R-Saturn 3.5 ฟุต สีเชอรี่

 • CODE: R-SATURN
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีเชอรี่
 • ขนาด: 3.5 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Saturn 6′

เตียงนอนไม้ R-Saturn 6 ฟุต สีโอ๊ค

 • CODE: R-SATURN
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีโอ๊ค
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Saturn 6′

เตียงนอนไม้ R-SATURN 6 ฟุต สีเชอรี่

 • CODE: R-SATURN
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีเชอรี่
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Serius 6′

เตียงนอนไม้ R-Serius 6 ฟุต สีโอ๊ค

 • CODE: R-SERIUS
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีโอ๊ค
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Serius 6′

เตียงนอนไม้ R-Serius 6 ฟุต สีเชอรี่

 • CODE: R-SERIUS
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีเชอรี่
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา -,— บาท

เตียงนอนไม้ R-Sunking 6′

เตียงนอนไม้ R-Sunking 6 ฟุต สีโอ๊ค

 • CODE: R-SUNKING
 • วัสดุ: ไม้
 • สี: สีโอ๊ค
 • ขนาด: 6 ฟุต

ราคา -,— บาท