เก้าอี้สำนักงาน No.1

เก้าอี้สำนักงาน No.1

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ แดง น้ำเงิน เขียว ชมพู
 • ขนาด: –x–x– ซม.

ราคา 1,390 บาท

กรุณาสั่งจองสินค้าล่วงหน้า

 

เก้าอี้สำนักงาน PUC-03

เก้าอี้สำนักงาน PUC-03

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ น้ำตาล
 • ขนาด: 67x63x120 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน PUC-02

เก้าอี้สำนักงาน PUC-02

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ น้ำตาล
 • ขนาด: 63x61x117 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CEX-08

เก้าอี้สำนักงาน CGC-02M

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 64x66x116 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CEX-06

เก้าอี้สำนักงาน CEX-06

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 60x60x114 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CEX-05

เก้าอี้สำนักงาน CEX-05

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 70x70x107 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CEX-04

เก้าอี้สำนักงาน CEX-04

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 65x68x110 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CEX-02

เก้าอี้สำนักงาน CGC-02M

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ ครีม น้ำตาล
 • ขนาด: 65x68x110 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CEX-01

เก้าอี้สำนักงาน CEX-01

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 55x60x110 ซม.

ราคา -,— บาท

เก้าอี้สำนักงาน CRC-05L

เก้าอี้สำนักงาน CRC-05L

 • วัสดุ: ขาเหล็ก เบาะหนัง
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 69x61x115 ซม.

ราคา -,— บาท