ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู

ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง ล็อคเกอร์สำหรับเก็บของ ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-18
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้เก็บเอกสาร 3 ฟุต

ตู้เก็บเอกสาร 3 ฟุต ตู้บานเลื่อนกระจก บานทึบ และขารอง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: SLG-3 + SL-3 + SB-3
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 88×40.6×174.8 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้ 2 บานเปิดมือจับบิด

ตู้บานเปิด 2 บานมือจับบิด สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-2
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ครีม
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

ตู้ 2 บานเปิดมือจับบิด

ตู้บานเปิด 2 บานมือจับบิด สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-2
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท

โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-5
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ครีม
 • ขนาด: 77.3×153.4×75 ซม.

ราคา 7,000 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-4
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ครีม
 • ขนาด: 66.9×122.9×75 ซม.

ราคา 5,200 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-3.5
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ครีม
 • ขนาด: 66.9×107.7×75 ซม.

ราคา 5,000 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก

ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ม่วง
 • ขนาด: 37.5×45.9×131.8 ซม.

ราคา 4,500 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก

ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ขาวมุก
 • ขนาด: 37.5×45.9×94 ซม.

ราคา 3,500 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง

ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: LK-4
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ส้ม
 • ขนาด: 91.4×45.7×183 ซม.

ราคา -,— บาท