โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-3.5
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: ครีม
 • ขนาด: 66.9×107.7×75 ซม.

ราคา 5,000 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-5
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เทาโต๊ะ
 • ขนาด: 77.3×153.4×75 ซม.

ราคา 7,000 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-4.5
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เทาโต๊ะ
 • ขนาด: 66.9×138.1×75 ซม.

ราคา 6,900 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-4
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เทาโต๊ะ
 • ขนาด: 66.9×122.9×75 ซม.

ราคา 5,200 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-3.5
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เทาโต๊ะ
 • ขนาด: 66.9×107.7×75 ซม.

ราคา 5,000 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะเหล็ก 3 ฟุต

โต๊ะเหล็ก 3 ฟุต TC-3
โต๊ะเหล็ก 3 ฟุต โต๊ะสำนักงาน ผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

 • CODE: TC-3
 • วัสดุ: โลหะเคลือบสี
 • สี: เทาโต๊ะ
 • ขนาด: 61.9×92.4×75 ซม.

ราคา 5,000 บาท

สีเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน