โต๊ะอาหารเมทอลท็อปไม้

โต๊ะอาหารเมทอลท็อปไม้ T-22
โต๊ะอาหารเมทอลท็อปไม้ T-22 โต๊ะอาหารหน้าท็อปไม้ ขาเหล็ก แข็งแรง รูปทรงสวย เหมาะกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ

 • CODE: GH-T-22
 • วัสดุ: ขาเหล็ก หน้าท็อปไม้
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 80x120x75 ซม.

ราคาขายปลีก -,— บาท

ราคาขายส่ง -,— บาท

โต๊ะอาหารไม้ทรานฟอร์เมอร์ 2 S-305-1

โต๊ะอาหารไม้ทรานฟอร์เมอร์ 2 (กลม) S-305-1
โต๊ะอาหารไม้ทรานฟอร์เมอร์ 2 (กลม) S-305-1 โต๊ะอาหารหน้าท็อปไม้แอชวีเนียร์ ขาไม้แอช แข็งแรง รูปทรงสวย เหมาะกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ปรับขยายความยาวโต๊ะได้ จาก 1 เมตร เป็น 1.3 เมตร

 • CODE: GH-S-305-1
 • วัสดุ: ขาไม้แอช หน้าท็อปไม้แอชวีเนียร์
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 1 ม. ปรับขยายได้เป็น 1.3 ม.

ราคาขายปลีก -,— บาท

ราคาขายส่ง -,— บาท

โต๊ะอาหารฮาร์ทล็อค MS01

โต๊ะอาหารฮาร์ทล็อค MS01
โต๊ะอาหารฮาร์ทล็อค MS01 โต๊ะอาหารหน้าท็อปไม้ ขาเหล็ก แข็งแรง รูปทรงสวย เหมาะกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ

 • CODE: GH-MS01
 • วัสดุ: ขาเหล็ก หน้าท็อปไม้
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 70x120x74 ซม.

ราคาขายปลีก -,— บาท

ราคาขายส่ง -,— บาท

โต๊ะอาหารกระจกออปโป้ C97

โต๊ะอาหารกระจกออปโป้ C97
โต๊ะอาหารกระจกออปโป้ C97 โต๊ะอาหารหน้าท็อปกระจก ขาเหล็ก แข็งแรง รูปทรงสวย เหมาะกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ

 • CODE: GH-C97
 • วัสดุ: ขาเหล็ก หน้าท็อปกระจก
 • สี: ดำ
 • ขนาด: 80x140x75 ซม.

ราคาขายปลีก -,— บาท

ราคาขายส่ง -,— บาท

โต๊ะกาแฟ CTS-60D

โต๊ะกาแฟหน้าจตุรัส ขาแฉก โต๊ะกาแฟเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร

 • CODE: CTR-60D ขนาด 60 ซม.
 • CODE: CTR-75D ขนาด 75 ซม.
 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: ขาว

ราคา -,— บาท

โต๊ะกาแฟ CTR-60D

โต๊ะกาแฟหน้ากลม ขาแฉก โต๊ะกาแฟเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร

 • CODE: CTR-60D ขนาด 60 ซม.
 • CODE: CTR-75D ขนาด 75 ซม.
 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: ขาว

ราคา -,— บาท

โต๊ะกาแฟ CTS-60B

โต๊ะกาแฟหน้าจตุรัส ขาห้าแฉก โต๊ะกาแฟเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร

 • CODE: CTS-60B ขนาด 60 ซม.
 • CODE: CTS-75B ขนาด 75 ซม.
 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: ขาว

ราคา -,— บาท

โต๊ะกาแฟ CTR-60B

โต๊ะกาแฟหน้ากลม ขาห้าแฉก โต๊ะกาแฟเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร

 • CODE: CTR-60ฺB ขนาด 60 ซม.
 • CODE: CTR-75B ขนาด 75 ซม.
 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: ขาว

ราคา -,— บาท

โต๊ะกาแฟ CTS-60A

โต๊ะกาแฟหน้าจตุรัส ขาแชมเปญ โต๊ะกาแฟเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร

 • CODE: CTS-60A ขนาด 60 ซม.
 • CODE: CTS-75A ขนาด 75 ซม.
 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: ขาว

ราคา -,— บาท

โต๊ะกาแฟ CTR-60A

โต๊ะกาแฟหน้ากลม ขาแชมเปญ โต๊ะกาแฟเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร

 • CODE: CTR-60A ขนาด 60 ซม.
 • CODE: CTR-75A ขนาด 75 ซม.
 • วัสดุ: ขาเหล็ก
 • สี: ขาว

ราคา -,— บาท