ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 12


ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 12 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม หินเทียม
 • สี: ดำ
 • โต๊ะขนาด: –x–x– ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 5,900 บาท

โต๊ะราคา 2,700 บาท

เก้าอี้ราคา 1,600 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 6,700 บาท

 

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 11

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 11 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: อลูมิเนียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: แดง
 • โต๊ะขนาด: 60x60x75 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 2,700 บาท

โต๊ะราคา 1,400 บาท

เก้าอี้ราคา 650 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 3,500 บาท

 

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 10

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 10 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก พลาสติก กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: ดำ แดง ขาว
 • โต๊ะขนาด: 60x60x75 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 5,350 บาท

โต๊ะราคา 1,450 บาท

เก้าอี้ราคา 1,300 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 6,150 บาท

 

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 9

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 9 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: แดง เขียว
 • โต๊ะขนาด: 65x65x72 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 3,300 บาท

โต๊ะราคา 1,800 บาท

เก้าอี้ราคา 750 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 4,100 บาท

 

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 8

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 8 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: ดำ
 • โต๊ะขนาด: 60×60 ซม.

ขายส่ง

ชุดราคา 5,150 บาท

โต๊ะราคา 1,450 บาท

เก้าอี้ตัวซ้ายราคา 1,200 บาท

เก้าอี้ตัวกลางราคา 1,300 บาท

เก้าอี้ตัวขวาราคา 1,200 บาท

ขายปลีก

ชุดราคา 5,950 บาท

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 7

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 7 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: ขาว ดำ แดง
 • โต๊ะขนาด: 60×60 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม
 • โต๊ะขนาด: 65×65 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม

ขายส่ง

ชุด 60×60 ราคา 4,050 บาท

ชุด 65×65 ราคา 4,400 บาท

โต๊ะ 60×60 ราคา 1,450 บาท

โต๊ะ 65×65 ราคา 1,800 บาท

เก้าอี้ ราคา 1,300 บาท

ขายปลีก

ชุด 60×60 ราคา 4,850 บาท

ชุด 65×65 ราคา 5,200 บาท

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 6

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 6 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: ขาว ดำ แดง
 • โต๊ะขนาด: 60×60 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม
 • โต๊ะขนาด: 65×65 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม

ขายส่ง

ชุด 60×60 ราคา 4,000 บาท

ชุด 65×65 ราคา 4,350 บาท

โต๊ะ 60×60 ราคา 1,450 บาท

โต๊ะ 65×65 ราคา 1,800 บาท

เก้าอี้ ราคา 850 บาท

ขายปลีก

ชุด 60×60 ราคา 4,800 บาท

ชุด 65×65 ราคา 5,150 บาท

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 5

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 5 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: ขาว ดำ
 • โต๊ะขนาด: 60×60 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม
 • โต๊ะขนาด: 65×65 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม

ขายส่ง

ชุด 60×60 ราคา 3,150 บาท

ชุด 65×65 ราคา 3,500 บาท

โต๊ะ 60×60 ราคา 1,450 บาท

โต๊ะ 65×65 ราคา 1,800 บาท

เก้าอี้ ราคา 850 บาท

ขายปลีก

ชุด 60×60 ราคา 3,950 บาท

ชุด 65×65 ราคา 4,300 บาท

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 4

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 4 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก หนังเทียม กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: ดำ แดง
 • โต๊ะขนาด: 60×60 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม
 • โต๊ะขนาด: 65×65 ซม. มีทั้งแบบเหลี่ยมและกลม

ขายส่ง

ชุด 60×60 ราคา 3,150 บาท

ชุด 65×65 ราคา 3,500 บาท

โต๊ะ 60×60 ราคา 1,450 บาท

โต๊ะ 65×65 ราคา 1,800 บาท

เก้าอี้ ราคา 850 บาท

ขายปลีก

ชุด 60×60 ราคา 3,950 บาท

ชุด 65×65 ราคา 4,300 บาท

ชุดกาแฟ มิกซ์ & แมทช์ 3

ชุดกาแฟมิกซ์แอนด์แมทช์ 3 ชุดกาแฟตัวอย่าง มิกซ์แอนด์แมทช์ คุณสามารถเลือกนำโต๊ะกระจกมาจัดชุดคู่กับเก้าอี้อาหาร ให้ลงตัวในแบบที่คุณต้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • วัสดุ: เหล็ก ไม้ดัด กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 • สี: แดง ดำ
 • โต๊ะขนาด: 60×60 ซม.

ขายส่ง

ชุด ราคา 5,350 บาท

โต๊ะ ราคา 1,450 บาท

เก้าอี้ ขายปลีก ราคา 1,400 บาท

เก้าอี้ ขายส่ง ราคา 1,300 บาท

ขายปลีก

ชุด ราคา 6,150 บาท